Eko-warsztaty „Miej Zielone Pojęcie” !

Obecne temat ekologii i dbania o środowisko stał się niezwykle powszechny, w niektórych
przypadkach wręcz obowiązkowy. Można tu użyć nawet słowa modny i jak zawsze, pojawiają się
ludzie o dość radykalnym proekologicznym podejściu, którzy swoją agresywną i karcącą postawą
w ogóle nie zachęcają innych, aby ten temat zgłębić.!
Tymczasem w ekologicznym podejściu chodzi przede wszystkim o zdrowy rozsądek. O to, by
wprowadzić do swojego życia dobre praktyki, tak abyśmy czuli się komfortowo. Nie będziemy
nikogo namawiać, aby ruszył do lasu zbierać rozrzucone butelki, ale biorąc pod uwagę, że z 35
butelek PET można wyprodukować 1 bluzę z polaru, czy nie warto zacząć segregować śmieci w
domu? Celem naszych spotkań jest wymiana opinii i doświadczeń, jest to także zachęta do
wyrobienia własnego poglądu oraz wyboru postawy.! !