Minigranty – konkurs na wsparcie projektów lokalnych w latach 2016-2018 na terenie ZPR m.st. Warszawy

  • strona główna
  • >
  • Minigranty – konkurs na wsparcie projektów lokalnych w latach 2016-2018 na terenie ZPR m.st. Warszawy

4

Od 18.07 br. do 01.08 br. trawa nabór projektów do II edycji konkursu.

 

Aby złożyć wniosek musisz wypełnić wszystkie pola w naszym Generatorze (przejdź do GENERATORA).

 

5

Celem Konkursu jest zwiększenie aktywności mieszkańców terenu objętego Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy (dzielnice Praga-Południe, Praga-Północ i Targówek) oraz ich udziału w różnych obszarach funkcjonowania miasta poprzez wsparcie finansowe projektów lokalnych realizowanych przez mieszkańców (minigranty).

Kolejne edycje konkursu będą ogłaszane co kwartał w latach 2016-2018. W sumie odbędzie się 12 edycji konkursu.

Kto może wziąć udział w konkursie?

W konkursie mogą brać udział nieformalne grupy mieszkańców, grupy obywatelskie, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, spółki prawa handlowego i osoby fizyczne deklarujące zamieszkanie na  terenie objętym Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku.

Jakie są zasady udziału w konkursie?

Działania w ramach zgłaszanych projektu powinny być przewidziane do realizacji w ciągu maksymalnie 90 dni, a ich adresatami powinni być mieszkańcy terenu objętego ZPR (dzielnice Praga-Południe, Praga-Północ, Targówek).

zintegrowany_program_rewitalizacji_-_obszary_kryzysowe_-_pdf_-_do_2022

Działania powinny wpisywać się w następujące obszary:

  • pobudzanie zaangażowania mieszkańców terenu objętego ZPR w sprawy lokalne,
  • zachęcanie mieszkańców terenu objętego ZPR do podejmowania oddolnych działań na rzecz dobra wspólnego,
  • zwiększenie aktywizacji społeczności sąsiedzkich,
  • wspieranie integracji społeczności na poziomie lokalnym,
  • wykorzystywanie lokalnej infrastruktury i zasobów,
  • poszukiwanie i rozwijanie innowacyjnych rozwiązań problemów społecznych.

Nabór projektów odbywać się będzie raz na kwartał, poprzez internetowy formularz zgłoszeniowy na stronie www.centrumpaca.pl.

Jakie dofinansowanie można uzyskać?

Wnioskowana kwota wsparcia finansowego może wynosić od 500 do 2,500 zł brutto. Wsparcie finansowe w ramach projektu nie może być przeznaczone na koszty osobowe (w tym także koszty koordynacji czy administrowania projektem), a jedynie towary, materiały, usługi i narzędzia niezbędne do przeprowadzenia działań w ramach projektu. W ramach każdej edycji konkursu przeznaczona jest osobna pula środków dla każdej z dzielnic na terenie ZPR (Praga-Południe, Praga-Północ, Targówek) w wysokości 2,500 zł brutto (w sumie 7,500 zł brutto w ramach jednej edycji konkursu w 3 dzielnicach).

Poniżej możecie zapoznać się z nową, ulepszoną i uproszczoną wersją Regulaminu i resztą dokumentacji konkursowej.

REGULAMIN_MINIGRANTY

FORMLARZ_minigranty

Karta oceny projektu

 

 

Dodatkowe informacje

Organizatorem konkursu projektów jest Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w ramach realizacji zadania publicznego Prowadzenie Centrum Społecznego PACA w latach 2016–2018 oraz wspieranie działań lokalnych na terenie objętym Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku, współfinansowanego ze środków m. st. Warszawy. Partnerami konkursu są Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy oraz Instytut Rozwoju Miast.

 

Wyniki:

 Wyniki naboru w ramach I edycji konkursu !

Więcej informacji na temat konkursu udziela Animator ds. rewitalizacji, e-mail: minigranty@cal.org.pl

Do pobrania:

REGULAMIN_MINIGRANTY

FORMLARZ_minigranty

Karta oceny projektu