VI Dzielnicowy Dzień Wolontariusza

W ramach VI edycji Dnia Wolontariusza został ogłoszony Konkurs „Wyróżniony Wolontariusz”. Konkurs organizowany jest w związku z Dzielnicowym Dniem Wolontariusza i ma na celu uhonorowanie osób propagujących na co dzień wolontariat oraz pracujących bezinteresownie dla dobra innych.

Uroczysta Gala wręczenia wyróżnień w ramach ww. Konkursu odbędzie się w dniu 5 grudnia 2018 r. w Szkole Podstawowej Nr 397 im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej, ul. Afrykańska 11 w Warszawie.

Zgłoszenia na Konkurs „Wyróżniony Wolontariusz” można składać do 26 listopada br. w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 397 im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej, ul. Afrykańska 11 w Warszawie.

Serdecznie zachęcam do udziału w Konkursie.

 

Regulamin Konkursu Wyrózniony Wolontariusz 5.12.2018

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy2017

Załącznik nr 2 Zgodna na przetwarzanie danych 2017

Załącznik nr 3 Zgoda rodziców 2017

Załącznik nr 4