Warsztaty kreatywności dla młodzieży

Zapraszamy młodzież w wieku 14-16 lat na warsztaty kreatywności. Zajęcia będą składały się z kilku składowych – pierwszą z nich będzie teoria wyjaśniająca pojęcie kreatywności oraz pojęć pobocznych; w drugiej będą przeprowadzane ćwiczenia, zadania(m.in. rozgrzewka twórcza, myślenie pytajnie) pobudzające kreatywność uczestników oraz sprawdzająca ich umiejętności innowacyjnego myślenia; w trzecim etapie to uczestnicy będą proponowali wymyślone przez siebie ćwiczenia innym.

Zajęcia mają na celu rozwinięcie wśród uczestników zdolności do kreatywnego myślenia, poszerzając tym samym umiejętność efektywnego rozwiązywania problemów w sposób oryginalny, innowacyjny.