Konsultacje społeczne dotyczące adaptacji miast do zmian klimatu

Miasto Warszawa przygotowuje się na okoliczność gwałtowniejszych i częstszych ulew, dłuższych i uciążliwszych upałów, groźniejszych fal powodziowych oraz silniejszych wiatrów. Dlatego przygotowuje Strategię adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do 2050 roku, która będzie zawierać działania zapobiegające i łagodzące skutki podtopień, suszy, upałów, powodzi czy silnego wiatru – zarówno publiczne, prywatno-publiczne oraz prywatne przyczyniające się do łagodzenia skutków zmian klimatu.

W styczniu 2017 roku przygotowano mapę klimatyczną oraz założenia, które są konsultowane z mieszkańcami od lutego do końca czerwca 2017 roku. Na podstawie wyników konsultacji powstanie projekt Strategii, który jesienią 2017 roku będzie poddany ponownym konsultacjom. Gotowa Strategia będzie dyskutowana i uchwalona przez Radę Miasta.

Swój pomysł można zgłosić

  • na spotkaniu konsultacyjnym we wtorek 30 marca o godz. 18:00, w PROM’ie  Kultury Saska Kępa, ul. Brukselska 23,
  • elektronicznie na adres konsultacje@adaptcity.pl lub konsultacje@um.warszawa.pl  (do końca czerwca 2017 r.)
  • pocztą tradycyjną na adres: Biuro Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa  (do końca czerwca 2017 r.)

Materiały i informacje dostępne są na stronach: adaptcity.pl, konsultacje.um.warszawa.pl