II Spotkanie Komitetu Gwiazdkowego

Serdecznie zapraszamy aktywne mieszkanki/aktywnych mieszkańców, sąsiadki/sąsiadów na II Spotkanie Komitetu Gwiazdkowego. Będziemy doprecyzowywać, planować ostatnie ruchy przed sąsiedzkim Spotkaniem Gwiazdkowym. Przyjdźcie i zaangażujcie się 🙂