#odkryjsiłękobiecości

#Odkryjsiłękobiecości

Startujemy z projektem dla kobiet 60+, w którym skupimy się na, według nas, istotnym, a często niedocenianym aspekcie kobiecości.

Spróbujemy obrać warstwy społecznych norm i ról pełnionych często przez seniorki-matki, babci, osoby w jakimś wieku, zapraszając uczestniczki do udziału w kilku modułach, w których poszukamy wspólnie odpowiedzi na takie pytania:

Czy seniorki czują się atrakcyjne? Jak postrzegają swoją kobiecość? Jak sprawić by dbały o swój dobrostan-rozwijały się w poczuciu bycia dla siebie ważną? 

 W ramach działań projektowych zapraszamy na:

Krąg Kobiet– spotkania oparte na wzajemnym szacunku, nieocenianiu, akceptacji, uważności- sprzyjające atmosferze bezpieczeństwa, otwierania się na siebie i innych. W Kręgau Kobiet będziemy rozbudzać świadomość własnych potrzeb oderwanych od oczekiwań z zewnątrz.

 Warsztaty Doświadczamy– twórczy ferment w formule warsztatów, na których przygotowywać będziemy naturalne kosmetyki DIY, świece i inne rzeczy. Za cel spotkań obieramy wypracowanie dobrych nawyków w dbaniu o siebie.

Warsztaty Inspiracje- spotkania z  ciekawymi gośćmi i  gościniami, w różnym wieku, z różnymi pasjami z kręgu jogi, mindfullness, kultury, sztuki, stylistki, psychologii, idei less waste i self care.

Konsultacje- punkt indywidualnego wsparcia z zakresu społeczno- obywatelskiego, pomożemy znaleźć bezpłatną ofertę kulturalną, wesprzemy w działaniach sąsiedzkich, ułatwimy start w realizacji własnej inicjatywy.

Projekt „#Odkryjsiłękobiecości” realizowany jest przez Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL i współfinansowany ze środków m.st. Warszawy.