Wymiennik Grochowski

W sobotę czwartego czerwca w godz. 12-14 zapraszamy na kolejną edycję Wymiennika Grochowskiego!

Rzeczy przynosimy od poniedziałku do środy w godz. 14-20, oraz w czwartek i piątek w godz. 10-16.

Szczegółowe info i zasady tu: https://www.facebook.com/events/306285788232568/306285801565900/