Szkolne Pogotowie Strajkowe

W sytuacji strajku nauczycieli, który może potrwać jeszcze dość długo chcemy zadbać o dzieci, które utraciły nie tylko opiekę, ale też dostęp do edukacji.
Chcemy stworzyć na PACA 40 Szkolne Pogotowie Strajkowe, czyli zajęcia dla dzieci, które są uczniami strajkujących szkół podstawowych.

Dzieci są z natury ciekawe świata. Korzystając z wyjątkowej sytuacji chcielibyśmy, aby (w odróżnieniu od konwencjonalnej szkoły) tematyka lekcji była konsultowana z dziećmi, czyli, tj. żeby miały wpływ na to, o czym chcą się danego dnia pouczyć. Żeby mogły pytać, pytać, i dopytywać.

Poszukujemy osób, które w ramach wolontariatu mogłyby prowadzić z dziećmi takie pogadanki, lekcje dostosowane do wieku, tak, aby nie traciły kontaktu z nauką i słowem pisanym.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt przez fb, mailowy: paca40@cal.org.pl

Już w najbliższy piątek zapraszamy na:

Dzieci znają się na pieniądzach! Wstęp do ekonomii dla młodych, o godz. 11.00

Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/338873726979252/

O marnowaniu jedzenia. Idea zero waste, o godz. 15.00

Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/1553379554793775/