Grupa wsparcia psychologicznego dla kobiet

✭Kobieto✭
Zapraszamy Cię do grupy wsparcia psychologicznego.
✭✭✭
Ideą przyświecającą działaniu grupy jest wzajemne wsparcie emocjonalne, pomoc w przezwyciężaniu i radzeniu sobie z problemami.
Podczas spotkań grupowych w atmosferze szacunku i wzajemnej troski, empatycznego słuchania i zrozumienia, uczestniczki dzielą się swoimi troskami, obawami
. Nie bez znaczenia jest też słuchanie o sposobach radzenia sobie z danym problemem, a także przyjmowanie i udzielanie informacji użytecznych, dzielenie się wiedzą i swoim doświadczeniem.
Aktywne uczestnictwo w grupie wsparcia pomaga w:
☙ pracy nad sobą,
☙ w osobistym rozwoju, a także w ☙radzeniu sobie z codziennymi trudnościami.
Spotykamy się przez 3 miesiące co poniedziałek.
Start ☞ 11 września
Zakończenie ☞ 27 listopada.
Spotkania są dedykowane kobietom 18+
Grupa ma charakter zamknięty (spotkania odbywają się w stałej grupie 10 kobiet)
☘Prowadzenie☘
Katarzyna Klimunt – psycholog, coach, w trakcie szkolenia Psychoterapeutycznego w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt, z 10 letnim doświadczeniem pracy w biznesie w obszarze szkoleń i rozwoju oraz z doświadczeniem pracy w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Tworkach.
Projekt grupy wsparcia psychologicznego jest częścią stażu związanego ze szkoleniem Psychoterapeutycznym w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt.